Välkommen till M C Skadejuridik AB

Din skadejurist och ditt målsägandebiträde som hjälper dig få rätt ersättning för din personskada

Om du drabbats av en personskada har du kommit rätt. Vi är specialiserade på försäkringsersättningar för personskada till följd av trafikolycka, trafikskadeersättning, eller annan olyckshändelse. Vi ger dig stöd med ett personligt engagemang och kompentent hjälp i vårt uppdrag som juridiskt ombud. Vi företräder dig kostnadsfritt och effektivt mot trafikförsäkringsbolaget i ärendet om din rätt till ersättning vid för personskada.

Varför anlita oss?

Vårt mål är att du får bästa möjliga utfall av ersättning för din personskada, exempelvis kostnader, sveda och värk, inkomstförlust och bestående men (invaliditetsersättning), för just din personskada.

Vårt biträde mot försäkringsbolag, vid exempelvis skada i nacken och whiplashskada, är effektivt, drivande och konstruktivt. Vi bevakar och granskar ärendet kontinuerligt och driver ärendet aktivt framåt. När vi företräder dig gentemot försäkringsbolagen tar vi de kontakter som behövs. Vi tar kontakt med sjukvården, arbetsgivare, försäkringskassan, arbetsförmedlingen med flera för att du ska få rätt ersättning för din personskada.

Blivit utsatt för brott?

Vi åtar oss även uppdrag som målsägandebiträde och ger dig det bästa juridiska biträdet under hela rättsprocessen, förundersökningen och i rättegången, och för din talan om skadestånd och hjälper dig att beräkna ersättningen för din personskada – vi vet hur man gör.

Vad kostar det?

Inget – för att anlita oss är i regel kostnadsfritt för dig som drabbats av personskada till följd av trafikolycka eller blivit utsatt för brott.

Om din personskada har uppkommit i annan typ av skadehändelse och du inte accepterar försäkringsbolagets ersättningsbeslut, kan rättsskyddet i din hemförsäkring betala ombudskostnaden. Att använda ett rättsskydd medför att du får betala en viss kostnad, självrisken.

Våra gedigna kunskaper är din trygghet och du kan med förtroende vända dig till oss.
Vi åtar oss uppdrag i hela landet. M C Skadejuridik AB är ett litet företag med ett stort engagemang och vi tar oss tid att lyssna på dig.

Manuela Cendron, Skadejuridik AB

Kontakta oss för en fri konsultation